Haapsalu näitab eeskuju

posted in: Universaalne Disain | 0

Lihtsad nipid erivajadustega inimestele mugava elukeskkonna loomiseks.

Maja ehitades või üldkasutatavat asutust kujundades tuleb tänapäeval üha enam mõelda ligipääsetavusele ja kättesaadavusele. Kõigil inimestel peab olema võimalik nii riiklikes asutustes kui ka näiteks kohvikutes iseseisvalt toime tulla. Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus näitab ligipääsetavuse reeglite järgimisel suurepärast eeskuju. Järgnevalt mõned näited.

Lävepakud

Liikumispuudega inimese jaoks, olgu ta siis ratastoolis, käimisraamiga või ajutise liikumispuudega (nt kipsis jala ja karkudega), on madal, kergesti ületatav ukselävepakk väga oluline.

4 pildist koosnev kollaaz. Piltidel on erinevad lävepakud

Käsipuud

Vannitoas on käsipuud esmatähtsad, kuna märg põrand võib olla libe ja liikumispuudega inimesel on vaja kuskilt kinni hoida või millelegi toetuda. Käsipuud ei tohi olla liiga lühikesed ega liiga kitsa toruga.  Alati on vaja paigaldada kaks toru – üks horisontaalselt ja teine vertikaalselt.

vannitoa stripe

Käsipuud on väga olulised ka treppide juures ja piki koridoriseinu. Haapsalus on käsipuusid palju ning see on hea. Mõeldud on ka sellele, et inimesed on erineva pikkusega ning käsipuud on paigaldatud kahele kõrgusele – nii on ka lastel mugav madalamast käsipuust kinni hoida. Kui inimene ei jaksa kahte trepivahet korraga kõndida, saab ta vahepeal puhata trepimademele asetatud toolil.

Pildil on 3 erinevat käsipuu pilti koos

Kaldteed

Kaldtee maksimaalne kalle võib olla kuni 6%. Lisaks tuleb arvestada, et kui kaldtee on pikk, tuleb  iga 6 meetri järel teha 1,5 m pikkused horisontaalsed vahetasandid. Allpool on näide, kuidas liiga suure kõrguste vahe tõttu on kaldtee pandud mööda seina keerduma ning iga keerukoht on ühtlasi  vahetasandiks.

pildil on 3 erinevat pilti kaldteedest

Kontrastne põrandapinna märgistus

Vaegnägijatele on olulised kontrastvärvid, mis aitavad neil ruumis paremini orienteeruda.
Eriti oluline on põrandakattemärgistus, sest siis saavad inimesed käia n-ö mööda joont. Haapsalus on ristipidise põrandakattega ära näidatud ka kohad, kus horisontaalne põrand muutub ja tekib väike kalle.

Pildil on 3 erinevat pilti kontrastsest põürandakatte märgistusest

Märgistus ja „lihtne keel“

Väljend „lihtne keel“ tähendab, et märgist või teavitusviidast on ka näiteks intellektipuudega inimesel lihtne aru saada. Ka tavainimesel on märgatavalt stressivabam asutustes liikuda, kui kõik märgid ja viidad on üheselt mõistetavad. Selleski osas on Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses asjad korras.

Pildil on 4 erinevat fotot suunaviitade ja uste märgistustega haapsalus